Skip to content
Koronan aiheuttaman poikkeustilan myötä on etänä työskentelystä tullut uusi normaali. Etätyö on aiemmin ollut enemmänkin vaihtelua tavalliseen työarkeen ja työnantajan toimitiloissa työskentelyyn, jolloin moni ei välttämättä ole tullut huomioineeksi kotikonttorinsa ergonomiaa tai viihtyisyyttä. Kuluneen vuoden aikana on moni panostanutkin aiempaa enemmän etätyöpisteensä työvälineisiin ja kalusteisiin. Tämä poikkeuksellinen korona-aika on myös avartanut ajatuksiamme työn tekemisen tavoista ja työskentely-ympäristöstä. Voimistuneesta etätyökulttuurista on tullut haastaja työnantajan toimipisteessä työskentelemiselle, mikä on yrityksille hyvä syy lähteä kehittämään toimitilojensa toimivuutta ja houkuttelevuutta.

Etätyö on näyttänyt hyvät puolensa

Koronan synnyttämä etätyöskentelyjakso on näyttäytynyt ihmisille uudenlaisena arkena, mikä on pistänyt monen kyseenalaistamaan totuttuja työn tekemisen malleja. Moni pohdiskelee, tulisiko työnteon ollakaan tiettyyn paikkaan tai aikaan sidottua. Emme tiedä, onko työskentelykulttuuri muuttumassa pysyvästi vai palaamme takaisin aiemmin totuttuun. Moni työnantaja odottaa kuitenkin hartaasti työntekijöittensä palaamista toimipisteeseensä. Työntekijät ovat kuitenkin jo ehtineet näkemään etätyöskentelyn synnyttämät positiiviset asiat: avokonttorit ovat voineet tuntua heistä rauhattomilta paikoilta työskennellä, jolloin etätyön mahdollistama työrauha on ollut heille helpotus. Palaverit ovat hoituneet videopuheluiden välityksellä, mikä on vähentänyt matkustamista. Työnantajan konttorille palaaminen tulee olemaan monelle totuttelun paikka. Toimiston tilasuunnittelu voisi olla yrityksille nyt yksi hyvä keino lisätä toimitilojensa houkuttelevuutta.

Toimitilan tulee palvella nykyajan työelämää

Miten poikkeusaikana opittua ja koettua voisi hyödyntää toimitiloja suunniteltaessa? Minkälainen toimitila palvelisi valtavan digiloikkauksen tehnyttä työelämää? Näitä asioita olisi yritysten hyvä miettiä, sillä nythän olisi loistava hetki suunnitella ja muuntaa tilat sellaisiksi, että ne palvelisivat mahdollisimman hyvin siellä työskenteleviä.

Tiimeistä löytyy erilaisia toimenkuvia ja ne pitävät sisällään erilaisia työtehtäviä ja -vaiheita, mikä on otettava huomioon jo toimitiloja suunniteltaessa. Toimistosta tulisi löytyä rauhallisia tai jopa aivan hiljaisia työskentelypisteitä tarkkuutta vaativan työn tekemiseen. Tiimin yhteiset suunnitteluhetket voi pitää rennomminkin sisustetussa tilassa. Neuvotteluhuoneita tulee olla riittävästi, mikä korostuu erityisesti avokonttoreita suosivassa ajassamme.

Toimiston akustiikkaan voidaan vaikuttaa erilaisilla ääntä vaimentavilla pintamateriaaleilla ja sermeillä. Valaistus ja ilmanlaatu ovat tärkeitä työhyvinvointiin vaikuttavia asioita. Kasvit parantavat ilmanlaatua ja luonnonmateriaalit rauhoittavat. Työskentelytilan tulisi olla viihtyisä, sillä vietetäänhän siellä merkittävä osa päivästä. Hyvä työympäristö auttaa jaksamaan. Tyytyväinen työntekijä on myöskin tuottava!

Tilasuunnittelua ja toimiston muutospalveluita kiertotaloutta kunnioittaen

Haluaisitko kehittää toimistonne viihtyisyyttä ja sisustusta? Muuttohaukat tarjoaa tilasuunnittelua ja toimiston muutospalveluita kiertotaloutta edistäen. Huolehdimme tarpeettomien kalusteiden poisviennistä ja kierrättämisestä niiden uusiokäyttöä varten, olipa kyseessä sitten muutto tai toimitilan muutostyöt. Uusiokäyttöön soveltumattomat tavarat puramme ja hyödynnämme energiana. Tarvittaessa autamme myös kalusteiden hankinnassa laajan kumppaniverkostomme avulla. Meiltä hoituvat myös kalusteiden asennukset.

Olemme hiljattain sisustaneet omat työskentelytilamme Tampereella ja hyödyntäneet sisustuksessa jo käytössä olleita kalusteita. Sisustuksella olemme saaneet aikaiseksi myös rennompaa tunnelmaa.


Muuttohaukkojen Tampereen toimitiloissa sujuu työskentely myös riipputuolissa istuen.

Muuttohaukat auttaa yrityksiä toimiston muutto- ja muutostöissä. Ota yhteyttä!

Pyydä tarjous