Skip to content

Muuttohaukoilla Ekokompassi

Muuttohaukat Oy on ensimmäinen muuttopalvelualan yritys, jolle on myönnetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti. Toukokuussa 2022 yrityksellemme myönnettiin jo neljännen kerran Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

Me Muuttohaukat toimimme arvojemme mukaan vastuullisesti ympäristöasioissa. Tuomme kestävää kehitystä ja ympäristöasioita käytäntöön muuttopalveluprosessin eri vaiheisiin.

Sen lisäksi, että nimikkolintumme Muuttohaukka inspiroi meitä olemaan tarkkoja ja tehokkaita, se myös muistuttaa meitä ihmisen toiminnan merkityksestä luonnolle.

Konkreettisesti ympäristöasiat näkyvät arjessamme mm. seuraavin tavoin;

  • Muuttolaatikkojen kuljetus on keskitetty tiistaille ja torstaille. Ympäristö kiittää siitä kaikki laatikkotoimitukset tehdään samalla reissulla.
  • Muuttojen aikataulutus & reittisuunnittelu tapahtuu niin että päivän aikana kohteisiin ei ajeta edes-takaisin tapahtuvia matkoja.
  • Muuttolaatikot pestään muuttolaatikoille tehdyllä pesukoneella.

Pyydä tarjous