Skip to content
”Keskitymme siihen, missä olemme parhaita. Muuhun etsitään paras kumppani. Lintuihin voi luottaa.”

Tämä on yhteinen viesti pienvarastoratkaisuja tarjoavan Pelican Self Storagen maajohtaja Jussi Tolvaselta ja Muuttohaukkojen toimitusjohtaja Matti Vivolinilta. Yritykset ovat syyskuussa aloittaneet strategisen yhteistyökumppanuuden, jossa kumpikin tarjoaa asiakkailleen ensisijaisesti toistensa palveluja.

Asiakkaalle säilytys- ja muuttoalan yritysten yhteistyö näyttäytyy Tolvasen ja Vivolinin mukaan kokonaispalveluna, jossa pienvarastopalvelu helpottaa muuttokokemusta ja muuttopalvelu pienvaraston käyttöä. Muuttohaukkojen asiakkaille tarjotaan vaiheistettua muuttoa, jolla halutaan tehdä uuteen kotiin muuttamisesta mahdollisimman stressitön kokemus. Vastaavasti Pelicanin asiakkaille tarjotaan muuttopalvelua avuksi tavaroiden siirtämiseen Pelicanin vuokravarastoon tai sieltä pois.

Yritysten näkökulmasta kyse on strategisesta kumppanuudesta, jonka avulla ne voivat kumpikin laajentaa ja parantaa palveluaan tarjoamalla kokonaisratkaisua asiakkaidensa tarpeisiin.

Vaikka pienvarastot ja muutot kulkevat käsi kädessä, sen paremmin Muuttohaukat kuin Pelican Self Storage eivät ole halunneet lähteä itse laajentamaan toistensa bisnekseen.

Vivolin kehuu Pelicanin säilytystilojen helppokäyttöisyyttä ja siisteyttä ylivertaisiksi.

Tolvanen kertoo Pelicanin arvioineen potentiaalisia yhteistyöyrityksiä monillakin kriteereillä, kuten tehokkuudella ja riittävällä kapasiteetilla.

”Tärkein on kuitenkin luotettavuus. Me olemme tekemisissä ihmisille arvokkaiden ja monesti tunnetasolla tärkeiden tavaroiden kanssa”, Tolvanen kuvaa.

Muuttohaukat on lähtöisin Hyvinkäältä, ja on viimeksi kuluneen reilun kymmenen vuoden aikana laajentunut Turkuun ja pääkaupunkiseudulle.

Pelican Self Storage on perustettu Tanskassa vuonna 2009. Toiminta käynnistyi Suomessa vuonna 2010. Tällä hetkellä toimipisteitä on pääkaupunkiseudulla ja Turussa yhteensä 15.

Pyydä tarjous