Toimiston muutto- ja muutospalvelut


Toimitilojen tilasuunnittelu, muutospalvelut sekä kalusteasennukset

Saat Muuttohaukoilta tila- ja kalustesuunnitelman. Toimitilan muutospalvelut aloitetaan inventoimalla käytettävissä olevat toimitilan kalusteet. Inventoinnin ja luetteloinnin jälkeen arvioidaan miten olemassa olevia kalusteita voidaan hyödyntää uudessa toimitilassa ja mitä kalusteita tarvitaan. Ylijäävät kalusteet kierrätetään ensisijaisesti uusiokäyttöön ja uusiokäyttöön soveltumattomat puretaan ja hyödynnetään energiana.

Muuttohaukat on ottanut käyttöön Ekokompassi ympäristöjärjestelmän.