Ekokompassi


Muuttohaukoilla on sertifioitu ympäristöjärjestelmä – Ekokompassi

Haluamme tiedottaa asiakkaillemme, että Muuttohaukat Oy on ensimmäinen muuttopalvelualan yritys, jolle on myönnetty Ekokompassin ympäristöjärjestelmän sertifikaatti.

Muuttohaukat Oy välittää ympäristöstä.
Olemme ottaneet käyttöön Ekokompassi ympäristöjärjestelmän edistääksemme ympäristöasioiden hallintaamme ja ekotehokkuuttamme sekä taataksemme kestävän kehityksen periaatteet yrityksessämme.

Ekokompassi on ympäristöyhteistyötä kotikaupungin kanssa.

Ympäristöpolitiikkamme
Olemme laatineet kestävän kehityksen toimintaohjelman, jonka pääpaino on ympäristöasioissa. Tuomme kestävää kehitystä ja ympäristöasioita käytäntöön muuttopalveluprosessin eri vaiheisiin.

Opastamme ja sitoutamme henkilöstöämme työssä kestävän kehityksen periaatteisiin ja pyrkimykseen osaltaan vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Etsimme energian säästämisen uusia keinoja, tehostamme tarvikkeiden uudelleen käyttöä ja vuokrausta sekä lajittelua ja kierrätämme jätteitä tehokkaasti.

Myös asiakkaamme voivat vaikuttaa ympäristöasioihin. Yhteisillä tavoitteilla ja käytännöllisillä toimenpiteillä pystymme yhdessä vaikuttamaan ympäristömme tilaan positiivisesti sekä takaamaan yhteistyössä asiakkaillemme kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja.